3 generacije ljubezni do zemlje

V 20. letih prejšnjega stoletja se je stari oče Pepe (Jožef Ferfoglia) podal na nelahko pot kmetovalca na italijansko slovenski meji. Po njem tudi sin France posveti svoje življenje tej dejavnosti. Na nekaj hektarjih vinograda in z nekaj živalmi pridela, kar je potrebno za gostinsko in prodajno ponudbo družinske turistične kmetije. Kuharske spretnosti žene Cirile kmalu zaslovijo in »Agriturizem Pri Cirili« postane pomembna referenčna točka krajevne gostinske ponudbe.
25 let kasneje Francetov starejši sin MatejFerfoglia prevzame vodenje in posodobi podjetniško dejavnost. 3. marca 2016 nastane torej podjetje »Azienda Agricola – Kmetija Matej«, ki preobrazi zasnovo podjetja z uvedbo novih dejavnosti in sodelovanjem pri načrtih za obnovo pokrajine na goriškem Krasu v pomemebnem zgodovinskem trenutku za to razvijajoče se območje.