Na kmetiji pridelamo sveže meso in suhomesne izdelke ter sadje in zelenjavo, ki jih potem porabimo v ponudbi turistične kmetije in pa delno namenimo neposredni prodaji. Na kmetiji lahko torej kupite oziroma naročite: marmelade, ozimnice, doberdobski med, našo šalamo, črno in belo vino.